GARANTÍE

De producten die u via deze web verkregen hebt genieten de bijbehorende wettelijke garantie, die is vastgelegd in de geldende wetgeving.

In dit opzicht is FESTINA, als verkoper, verantwoordelijk voor elk eventueel gebrek aan conformiteit met het product op het moment dat het geleverd wordt in overeenstemming met de Richtlijn EU 2019/771 en de integratie van deze richtlijn door de verschillende EU-staten in hun eigen rechtssystemen, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het land waar de consument woont, zoals bepaald in het Verdrag van Rome 80/934/EEG inzake toepasselijk recht.

Klik op elk gewenst pictogram voor meer informatie over de wettelijke garantie die in elk EU-land van kracht is.

EU
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Crprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden

Om een beroep te kunnen doen op de wettelijke garantie is het noodzakelijk dat u een ontvangstbewijs of factuur kunt overleggen om een eventuele claim of verzoek voor ruilen en/of retourneren in te kunnen dienen.

Bovendien kunnen klanten profiteren van de internationale handelsgarantie van TWEE (2) jaar die FESTINA biedt in haar hoedanigheid van producent of fabrikant.

Belangrijk: De commerciële garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie of andere rechten die als koper en/of consument voorzien zijn in de nationale wetgeving, die altijd preferentieel van toepassing zijn.